608312640 - 609736369 informacio@canfeliudelcanto.com

La casa

  • La residència Universitària Can Feliu del Cantó és un espai que reuneix les condicions per a l’activitat de l’estudi i la convivència entre un grup reduït d’estudiants, que en cap cas és superior a 13 persones.
  • La Residència és a prop de la UAB* i gaudeix de la proximitat de tots els serveis que ofereix la ciutat de Cerdanyola, ja que està en el centre d’aquest municipi.
  • *Universitat Autònoma de Barcelona